Klagenemnda for merkesaker er oppnevnt av Reindriftsstyret.