Omsetningsrådet har medlemmer fra bondeorganisasjonene, samvirkebedriftene og ikke-samvirkebasert næringsmiddelindustri, i tillegg til det offentlige.