Til hovedinnhold

Veiviser for tillatelse

Fritak fra driveplikt

Samlet oversikt for forvaltningen med informasjon om fritak fra driveplikt.