Til hovedinnhold

Risikobasert kontroll av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond

Innhold på siden:

Eksempel på risikoindikatorer i en kommune 

Dette eksempelet viser risikoindikatorer for en tenkt kommune som har gjennomført risikovurdering av tilskuddsordningene, og kommet frem til at planting og avstandsregulering skal være fokusområder i årets feltkontroller.  

Det finnes i tillegg noen mer overordnede kriterier som angår flere (alle) tiltak. Husk at de oppgitte prisene og hogstklassene kun er eksempler, og at kommunen må tilpasse disse tillokale forhold. 

Planting og avstandsregulering

Nivå

Betydning 

Konkrete risikoindikatorer 

Høy 

Kommunen skal gjennomføre feltkontroll 

  • Tiltak som har total kostnad over 100 000 kr (ikke gjødsling) 
  • Eget arbeid med pris over 550 kr/time. 
  • Søker har tidligere hatt avvik ved kontroll 
  • Avstandsregulering i bestand som er i HKL3 

Middels 

Kommunen skal vurdere å gjennomføre feltkontroll 

  • Nyplanting med pris over kr 10,00 pr plante 
  • Suppleringsplanting med kostnad over kr 7,00 pr plante 

Lav 

Kommunen trenger ikke å gjennomføre feltkontroll med mindre 5 %-kravet ikke er oppfylt. 

  • Kun stikkprøvekontroll, dersom det ikke finnes saker/tiltak som havner på middelst/høyt 

Fant du det du lette etter?