Til hovedinnhold

Risikobasert kontroll av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond

Innhold på siden:

Kontroll i saksbehandlingen

Kommunen skal kontrollere at alle søknadene er fullstendig utfylt. 

Det er viktig at kommunen sjekker at 

  • det er oppgitt kostnad på hvert tiltak 
  • all statistikkinformasjon er registrert (antall, areal, underkoder) 
  • kostnader knyttet til arbeid utført av andre enn søkeren er dokumentert med kopi av faktura 
  • vedlegg (for eksempel kart eller timeliste for eget arbeid) finnes der det er krav om dette 
  • søknaden er signert av skogeier 

Kommunen kan ikke behandle søknader før de er fullstendige. Ufullstendige søknader skal avvises, eller de kan sendes i retur til søker for komplettering. 

Når søknaden er fullstendig utfylt og nødvendig dokumentasjon er vedlagt, skal kommunen gjøre en vurdering av søknadsopplysningene og avgjøre om et vedtak kan fattes nå. Kommunen skal 

  • gjøre en rimelighetsvurdering av kostnadene (opp mot lokale normer og hva som er økonomisk forsvarlig) 
  • gjøre en enkel vurdering av om tiltakene er økologisk og faglig forsvarlige 
  • sjekke innholdet i søknaden opp mot risikoindikatorene i kontrollplanen, og ut fra dette bestemme om det skal gjennomføres en feltkontroll før endelig vedtak fattes. 

Dersom siste punkt tilsier at det skal gjennomføres en feltkontroll, gjøres dette som beskrevet nedenfor. Hvis ikke kan vedtak fattes og saken avsluttes. 

Fant du det du lette etter?