Til hovedinnhold

Risikobasert kontroll av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond

Innhold på siden:

Krav til omfang av kontroll 

Alle søknader skal behandles slik dette er beskrevet i avsnittet «Kontroll i saksbehandlingen» nedenfor. Kommunen skal i tillegg gjennomføre risikobaserte feltkontroller på minimum 5 prosent av alle omsøkte tiltak hvert år. Alle kommuner skal gjennomføre minst 3 feltkontroller årlig. Dersom risikovurderingen tilsier det, bør flere enn 5 prosent av tiltakene kontrolleres. 

Et tiltak definerer vi i denne sammenhengen som en registreringslinje i søknadsskjemaet eller i fagsystemet (i praksis kan en søknad inneholde flere tiltak). Dette tiltaket finnes videre igjen som en posteringslinje i skogfondsregnskapet, og som en linje på kontoutskriften som sendes til skogeier. 

Fant du det du lette etter?