Til hovedinnhold

Rundskriv 2021-2 - Utgått

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1. Formål

§ 1

 «Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp.»  

Kilde: Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket  (Lovdata) 

Tolkning og formål     

Forskrift om produksjonstilskudd mv. i jordbruket skal tolkes i tråd med Stortingets mål for landbrukspolitikken.  

Formålet med de enkelte tilskuddsordningene under produksjonstilskudd, er beskrevet i den årlige budsjettproposisjonen Prop. 1 fra Landbruks- og matdepartementet.  

Fant du det du lette etter?