Til hovedinnhold

Rundskriv 2021-2 - Utgått

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 14. Ikrafttredelse

§ 14 

«Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Samtidig oppheves forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket, forskrift 8. november 2006 nr. 1227 om tilskot til avløysing og forskrift 15. januar 2003 nr. 54 om miljøplan. 

Fra den tid forskriften trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre forskrifter:  

  1. I forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk gjøres følgende endringer: – – –
  2. I forskrift 17. januar 2012 nr. 56 om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon gjøres følgende endringer: – – – 
  3. I forskrift 4. mai 2005 nr. 403 om godkjenning av omsetningsledd for deltakelse i markedsordningen for poteter gjøres følgende endringer: – – – 
  4. I forskrift 4. februar 2013 nr. 206 om tilskudd til tiltak i beiteområder gjøres følgende endringer: – – – 
  5. I forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav gjøres følgende endringer: – – – 
  6. I forskrift 21. juli 2004 nr. 1131 om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon gjøres følgende endringer: – – – 
  7. Forskrift 21. juli 2004 nr. 1129 om erstatning for tap av sau på beite oppheves. 
  8. Forskrift 4. mai 2010 nr. 642 om tilskudd ved tap i epleproduksjon forårsaket av rognebærmøll oppheves.

» 

Kilde: Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket  (Lovdata) 

Om ikrafttredelsen 

Ingen kommentarer.

Fant du det du lette etter?