Til hovedinnhold

Rundskriv 2021-2 - Utgått

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Regler om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket er regulert av:  

  • Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket  
    Vilkårene for å motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning står i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2015. 
  • Jordbruksavtalen  
    Utmålingsreglene for hvor mye tilskudd hver enkelt søker kan gis, herunder tilskuddssatsene, soner, driftssenter og definisjoner av husdyrslag og vekstgrupper, går fram av jordbruksavtalen. Hvilke tilskudd foretaket kan søke på og hva som er telledato/periode, er også fastsatt i jordbruksavtalen.  
  • Forvaltningsloven  
    For behandlingen av søknader gjelder reglene i forvaltningsloven.

Fant du det du lette etter?