Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/42

Forskrift om tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1. Formål

§ 1


Tilskuddet skal bidra til å kompensere for deler av kostnadene som berørte distrikter, siidaer og siidaandeler er påført som følge av manglende konvensjon om reinbeite mellom Norge og Sverige.

Kilde: Forskrift om tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite (Lovdata) 
 

Kommentarer til formål 

Bestemmelsen gir informasjon om formålet med ordningen. Hvis det oppstår tvil ved tolkning av de andre bestemmelsene i forskriften, kan formålet brukes som relevant tolkningsmoment.

Fant du det du lette etter?