Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/42

Forskrift om tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 11. Klageadgang

§ 11

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet etter denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningslovens regler.

Kilde: Forskrift om tilskudd til utgifter ved fóring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite

Om klageadgang

Vedtak fattet med hjemmel i konvensjonsforskriften kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningslovens kapittel VI.

Klagebehandlingen skjer ved at Landbruksdirektoratet tar stilling til klagen først. Hvis Landbruksdirektoratet opprettholder sitt vedtak, blir saken sendt til LMD for endelig behandling.

Den som søker om tilskudd etter konvensjonsforskriften, skal få informasjon om klageadgang i vedtaket. Orientering om klageadgang skal inneholde opplysninger om klagefrist og adresse hvor klagen kan sendes.

Fant du det du lette etter?