Til hovedinnhold

2023/38

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 6, tilskudd til utarbeidelse av distriktsplan for distrikter som mangler distriktsplan - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 6-1. Formål

§ 6-1

Formålet med tilskuddet er å bidra til at distrikter som mangler godkjent distriktsplan utarbeider en slik plan.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata) 

Kommentarer til formål

Tilskuddet skal bidra til å oppnå målet om at alle reinbeitedistrikter har en distriktsplan. Distriktsplan for distriktet inneholder opplysninger om virksomheten som er nødvendige for offentlig planlegging.

Fant du det du lette etter?