Til hovedinnhold

2023/38

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 6, tilskudd til utarbeidelse av distriktsplan for distrikter som mangler distriktsplan - kommentarer til regelverk

Forskriftsendringer som følge av reindriftsavtalen 2023/2024

Ordningen ble opprinnelig tatt inn RUF-forskriften etter reindriftsavtalen 2022/2023 under § 1-6 andre ledd bokstav k. Det ble utarbeidet retningslinjer for den nye ordningen i RUF-sak 52/22. Som følge av reindriftsavtalen 2023/2024 ble tilskuddet flyttet til § 1-6 første ledd nummer 5, med nærmere bestemmelser eget kapittel, kapittel 6. Tidligere kapittel 6 om ordningen med tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell er flyttet til § 1-6 andre ledd bokstav k.

Nye kapittel 6 har utgangspunkt i retningslinjene utarbeidet for ordningen i sak 52/22.

Fant du det du lette etter?