Til hovedinnhold

2023/38

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 6, tilskudd til utarbeidelse av distriktsplan for distrikter som mangler distriktsplan - kommentarer til regelverk

§ 6-3. Tilskuddsberettigede kostnader

§ 6-3

Det kan gis tilskudd på inntil 20 000 kroner til dekning av nødvendige kostnader i forbindelse med utarbeidelse av manglende distriktsplan.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata) 

Kommentarer til tilskuddsberettigede kostnader

Det kan gis tilskudd på inntil 20 000 kroner. Dette er en videreføring av tilskuddets størrelse etter tidligere retningslinjer. Nødvendige kostnader kan dekkes etter bestemmelsen, for eksempel leie av ekstern kompetanse og kostnader til reise og opphold.

Fant du det du lette etter?