Til hovedinnhold

2023/38

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 6, tilskudd til utarbeidelse av distriktsplan for distrikter som mangler distriktsplan - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 6-5. Rapportering

§ 6-5

Tilskuddsmottaker må innen ett år etter at distriktsplanen er vedtatt sende inn rapport til Landbruksdirektoratet som skal omfatte regnskap og vedtatt distriktsplan.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata) 

Kommentarer til rapportering

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales etter den generelle utbetalingsregelen i RUF-forskriften § 1-10: 50 prosent av tilskuddet utbetales ved innvilgelsen av tilskuddet. Resterende 50 prosent av tilskuddet utbetales etter at rapport er sendt inn og behandlet. Rapporten må tilfredsstille kravene som fremgår av § 6-5. Nødvendige utgifter som fremgår av regnskapet må kunne dokumenteres, dokumentasjonen sendes inn sammen med rapporten.  

Fant du det du lette etter?