Til hovedinnhold

2023/38

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 6, tilskudd til utarbeidelse av distriktsplan for distrikter som mangler distriktsplan - kommentarer til regelverk

§ 6-4. Krav til søknad

§ 6-4

Søknad sendes til Landbruksdirektoratet på eget skjema.

Søker er ansvarlig for at søknaden er fullstendig og korrekt utfylt.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata) 

Kommentarer til krav til søknad

Det er ikke utarbeidet eget skjema særskilt for denne ordningen. For søknader om tilskudd benyttes skjemaet på ordningssiden for «Ulike utviklingstiltak» på Landbruksdirektoratets nettsider. Søker er ansvarlig for at søknaden er fullstendig og korrekt utfylt, og inneholder nødvendige opplysninger for å kunne behandle søknaden. Dersom noe er uklart, eller det er behov for flere opplysninger vil Landbruksdirektoratet etterspørre dette.

Fant du det du lette etter?