Til hovedinnhold

Strategi for FFL og JA 2023 - 2027

Hovedmål

Med bakgrunn i føringene for midlene, har forskningsstyrene formulert to hovedmål:

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

FFL skal bidra til forskningsbasert kunnskap for konkurransekraft og bærekraft i den landbruksbaserte verdikjeden.

FoU-midler over jordbruksavtalen

JA skal bidra til forskning og kunnskapsutvikling for verdiskaping og bærekraftig landbruksproduksjon over hele landet.

Fant du det du lette etter?