Til hovedinnhold

Strategi for FFL og JA 2023 - 2027

Innhold på siden:

Strategiområde 2: Samhandling

Mål:

Sikre effektiv virkemiddelbruk og næringsnyttig forskning gjennom dialog og samhandling med andre kilder til finansiering av forskning.

FFL og JA skal

  1. utvikle det strategiske samarbeidet med Norges forskningsråd
     
  2. styrke kontakten med andre forskningsfinansiører for å kunne gi god veiledning til søkere, unngå overlappende forskningsfinanisering, oppnå større bredde i søkermassen og sikre en helhetlig virkemiddelbruk
     
  3. jevnlig evaluere samhandlingen med andre aktører innen forskningsfinansiering for å sikre effektiv ressursutnyttelse

Fant du det du lette etter?