Til hovedinnhold

Strategi for FFL og JA 2023 - 2027

Strategiområde 1: Næringsinvolvering, næringsnytte og kvalitet

Mål: 

Næringsnytte og eierskap til forskningen.
Kunnskapsproduksjon av høy vitenskapelig kvalitet.

FFL og JA skal

 1. bidra til relasjonsbygging og samarbeid mellom forskning og næringsliv for å sikre kvalitet og legitimitet i forskningen
   
 2. sikre næringsnytte og eierskap til forskningen gjennom tydelige krav til involvering fra næringa i prosjektene 
   
 3. ivareta det kollektive kunnskapsbehovet også når det ikke kan forventes næringsmedvirkning
   
 4. legge vitenskapelig kvalitet og næringsnytte til grunn for prioritering av søknader
   
 5. oppfordre til tverrfaglighet og samarbeid på tvers av bransjer og verdikjeder der det er relevant
   
 6. som hovedregel forvalte midlene selv, men kan unntaksvis gi rammetilskudd hvis det bidrar til god ressursutnyttelse

Fant du det du lette etter?