Til hovedinnhold

Strategi for FFL og JA 2023 - 2027

Innhold på siden:

Strategiområde 3: Kommunikasjon og formidling

Mål:

Synliggjøre forskningsmidlene som de mest sentrale for kunnskapsproduksjon  innen mat og landbruk.

Bidra til god formidling av resultater.

FFL og JA skal

  1. aktivt nå søkere fra næring og forskning ved å delta på relevante arenaer
     
  2. innhente innspill til forskningsprioriteringer fra næring og FoUI-miljøer
     
  3. spre kunnskap om innvilga og avslutta prosjekter
     
  4. sikre at prosjekteierne formidler resultatene fra forskningen

Fant du det du lette etter?