Til hovedinnhold

Forskrift om nydyrking – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1 Formål

§1 

Formålet med denne forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap, herunder hensynet til biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet, samtidig som det skal legges vekt på å sikre driftsmessig gode løsninger. 

Kilde: Forskrift om nydyrking § 1 (Lovdata)

Kommentar til bestemmelsene 

Saksbehandling og alle vurderinger som gjøres etter forskriften, skal ta utgangspunkt i formålsbestemmelsen. 

Fant du det du lette etter?