Til hovedinnhold

Forskrift om nydyrking – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 13 Ikrafttredelse m.v.

§ 13 

Forskriften trer i kraft 15. mai 1997. 

Arbeidet kan fullføres uten søknad om tillatelse etter denne forskrift dersom en vesentlig del av nydyrkingsarbeidet er gjennomført før forskriftens ikrafttreden, og skriftlig melding om dette er mottatt av kommunen innen tre måneder fra forskriftens ikrafttreden. 

Kilde: Forskrift om nydyrking § 13 (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene 

Ingen kommentar. 

Fant du det du lette etter?