Til hovedinnhold

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak – forvaltningsansvar og saksbehandling

3. Saksbehandling og vurdering av søknad

Hovedpunkter for registrering av søknad i kommunen 

 • Sjekk at skogeiers søknad er komplett og at nødvendige vedlegg er på plass. 
 • Hent fram skogeiers konto i ØKS, og velg ‘Anvise skogfond’ fra menyen. 
 • Opprett nytt tiltak med kode 011 – GJØDSLING FASTMARK. 
 • Klikk ‘Registrer detaljer’. 
 • Dersom tiltaket er kartfestet fra andelslag/leverandør 
  • skriv ‘Kart fra leverandør’ i feltet for kartfesting
  • fyll ut de andre statistikkfeltene. Informasjon skal gå fram fra faktura som er vedlagt søknaden 
 • Dersom tiltaket må kartfestes i ØKS  
  • registrer gjødslet område i kartløsningen i ØKS 
  • fyll ut alle statistikkfeltene
 • Lagre detaljer, og du kommer tilbake til anvisningsbildet i ØKS 
 • Fyll inn verdier for kostnad, areal, gjødselmengde og ønsket utbetaling fra skogfond.  
 • Legg inn tilskuddskode. Kode 400 skal normalt benyttes (tilsvarer 40 prosent tilskudd).  
 • Marker at skogeier ønsker å søke om tilskudd.  
 • Last opp eventuelle vedlegg som skal følge søknaden.  
 • Godkjenn søknad og send over til Statsforvalteren for utbetaling. Skriv vedtaksbrev for behandlet refusjonskrav/søknad om tilskudd til skogeier.  

Du finner en mer detaljert forklaring til flere av punktene nedenfor.  

Merk! Dersom skogeieren selv har registrert søknad i WebSkas, vil kommunen selvfølgelig ikke ha behov for å registrere i henhold til de første punktene i lista, men i stedet sjekke at skogeieres registreringer er OK. 

Krav om refusjon fra skogfond og søknad om tilskudd til tiltaket skal registreres fortløpende i ØKS. Skogeiere som ikke har mulighet til å søke digitalt, skal bruke skjema Grøfting og gjødsling (LDIR-910). Med søknaden fra skogeier skal det følge informasjon om hvor det er gjødslet og dokumentasjon på utgifter (kopi av faktura). Underskrevet søknad fra skogeier (med nødvendige vedlegg) skal sendes til kommunen.  

All registrering på skjema og i fagsystem skal gjøres med hovedkode 011 – Gjødsling av fastmark.  

Når kommunen behandler søknad om tilskudd, skal innvilget tilskudd registreres med tilskuddskode 400. Det gis inntil 40 prosent av dokumenterte kostnader til gjødsling.  

Kommunen kan fortløpende behandle søknadene i ØKS, registrere riktig tilskuddskode og sørge for at skogeier får refundert sine utgifter fra skogfondskontoen (forutsatt at skogeier har tilgjengelige midler på konto). For kommuner som i tillegg ønsker å gi tilskudd til gjødsling fra den kommunale NMSK-potten, kan slike tilskudd også godkjennes, og man kan anmode statsforvalteren om at disse godskrives etter hvert. Husk at den valgte tilskuddskoden (400) må registreres for NMSK-tilskudd i fagsystemet dersom dette er ønskelig. 

Fant du det du lette etter?