Til hovedinnhold

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

Innledning 

Ordningen med tilskudd til gjødsling for klima ble innført i 2016. Denne veilederen beskriver hvordan man gjennomfører registrering av søknad og refusjonskrav, godkjenning av søknad og utbetaling av skogfond og tilskudd til tiltak som kan dekkes av denne ordningen.  

Ordningen hjemles i gjeldende forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 4, og tilskuddsordningen skal forvaltes i samsvar med dette. Veilederen fokuserer derfor i hovedsak på de områdene hvor registreringene knyttet til den nye tilskuddsordningen skiller seg fra ordinær tilskuddsbehandling for NMSK-tilskudd. 

Landbruksdirektoratet har lagt til rette for at registreringer i fagsystemet skal kunne gjøres mest mulig likt i hele landet. Registreringene skal benytte bestemte hovedkoder, og for tilskuddskodene (strøkkodene) er det etablert et sett med standardkoder som kan benyttes, og som er beskrevet i veiledningen nedenfor. Fylkene har i noen grad mulighet til å tilpasse våre føringer på dette området dersom det er ønskelig ut fra tidligere praksis. Dersom dette gjøres, må fylkene selv sørge for å informere sine brukere om dette. 

Fant du det du lette etter?