Til hovedinnhold

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

4. Kartfesting  

Det er krav om at alle tiltak som skal motta tilskudd skal være kartfestet elektronisk. Formålet med kartfesting er at forvaltningen skal ha tilstrekkelig grunnlag for å foreta nødvendig kontroll, oppfølging og eventuell evaluering av tiltaket.  

For å gjennomføre denne kartfestingen på en rasjonell måte, og med god kvalitet, har Landbruksdirektoratet lagt opp til at kartfesting hentes inn fra aktørene som gjennomføre gjødsling. Denne informasjonen tilfredsstiller kravet til kartfesting. Skogeiere som selv gjødsler store arealer kan også benytte seg av dette tilbudet etter avtale med Landbruksdirektoratet. Skogeiere som ikke dekkes av den sentrale kartfestingen, må selv registrere gjødslede arealer i fagsystemet WebSkas. Dette skal skje samtidig med at man registrerer krav om refusjon fra skogfond og søknad om tilskudd. Landbruksdirektoratet vil oppfordre aktører som leverer informasjon for kartfesting direkte til oss om å gi opplysning om dette til skogeieren ved utsending av faktura. Fakturaen bør også inneholde annen relevant informasjon som er nødvendig for at skogeier kan fylle ut sin søknad riktig og effektivt.  

Fant du det du lette etter?