Til hovedinnhold

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak – forvaltningsansvar og saksbehandling

5. Kontroll

Ved anvisning av tilskudd til gjødsling skal kommunen sjekke at  

 • nødvendig dokumentasjon følger søknadene 
 • tiltaket er kartfestet på en tilfredsstillende måte 
 • hensyn til miljøverdier er ivaretatt 
 • set ikke er gjødslet på arealer som ikke skal gjødsles 

På minimum 10 prosent av feltene skal det kontrolleres mer inngående at gjødsling er gjennomført i henhold til kriteriene for tilskudd. En feltkontroll i etterkant av at gjødsling er gjennomført vil i den sammenheng vanskelig kunne avdekke eventuelle avvik. Vi anbefaler at kommunen om mulig heller er til stede under gjennomføring av enkelte gjødslingsoppdrag i distriktet.  Videre kan kommunen se spor-logg fra helikoptergjødslingen i kartløsningen i ØKS. Dette vil være et godt grunnlag for å kontrollere at gjødsling er gjennomført i henhold til plan og at miljøkriterier er ivaretatt.  

Ved alvorlige brudd på vilkår for tilskudd skal avkortning eller tilbaketrekking av tilskudd vurderes. 

Hvordan vite om et gjødseltiltak er kartfestet gjennom sentral registrering  

Det er krav om kartfesting ved registrering av refusjonskrav og søknad om tilskudd til gjødsling. Som beskrevet tidligere, vil krav til kartfesting i mange tilfeller være tilfredsstilt via sentral innsamling av data om gjødslede områder.  

Når man skal registrere et tiltak som dekkes av sentral kartfesting, kan man angi dette ved å skrive teksten ‘Kart fra leverandør’ i feltet for stedfesting av tiltak. Det er da ikke nødvendig å tegne inn området eksplisitt i kartløsningen.  

Hvordan se kartfestinger som er registrert sentralt  

For å se en sentralt registrert kartfesting 

 • Åpne ØKS 
 • Gå inn på skogfondskontoen til den aktuelle eiendommen (bruk menyen «Vedlikehold» og » «Finn konto» i ØKS)

Når du er inne på skjermbildet for kontovisning 

 • Klikk lenken «Vis i kart» oppe til høyre, da åpnes et kartvindu hvor grensene på den aktuelle eiendommen er tydelig markert.  
 • Velg «Kartlag» i menyen til venstre 
 • Kryss av for «Gjørdsling» og velg siste årstallet  
Bildet er en skjermdump fra kartløsningen i ØKS som viser et gjødslingsareal sammen med eiendomsgrenser
Skjermdump fra kartløsningen i ØKS som viser et gjødslingsareal sammen med eiendomsgrenser.

 

 • Det gulskraverte området visere arealet hvor det ble bestilt gjødsling.  
 • De oransje linjene viser eksakt hvor helikopteret har fløyet når gjødslinga ble utført. Du kan slå av disse linjene ved å fjerne markeringen for "Utført (flylogg)" i kartlagslista.  

Fant du det du lette etter?