Til hovedinnhold

Skjemaveiledning for resultatkartlegging

1. Generelle opplysninger om feltet

Utgått felt: hvis det uttrukne feltet er omdisponert, eller av annen årsak utgår som foryngelsesfelt, skal kun følgende poster utfylles, 1-9, 12, 14 og 33.

Post 1. Kommunenr

Firesifret.

Post 2. Skogfondskontonr

Dette er skogeieres firesifrede skogfondskontonr.

Post 4. Kartleggingsår

Det året resultatkartleggingen gjennomføres

Post 5. Kartreferanse

Koordinater oppgis i UTM/EUREF89 (vanlig brukt i GPS). Norge berører UTM sonene 31-36. Fylkene sør for Nordland oppgir koordinater i UTM sone 32, Nordland og Troms i UTM sone 33 og Finnmark i UTM sone 35.

Koordinater oppgis slik: Sone Øst-koordinat Nord-koordinat. Eksempel koordinat: Nidarosdomen 32V 569676 7033917.

Post 6. Feltnr

Dersom det trekkes ut flere felt hos en og samme skogeier nummereres feltene fortløpende.

Post 9. Feltets beliggenhet

Beskrives slik at feltet enkelt kan finnes igjen flere år etter registreringen. Aktuell informasjon vil være bestandsnummer fra skogbruksplanen.

Post 11. Driftsveilengde

Måles fra midten i feltet og følger terrengtransporttraseen frem til velteplass.

Post 14. Merknader om feltet

Hvis kartleggingsfeltet ikke er utgått som foryngelsesfelt brukes denne posten etter behov. Hvis derimot, kartleggingsfeltet er utgått, skal man krysse av for en av årsakene: Nydyrking. Omdisponert til beite og tatt i bruk. Omdisponert til beite, men ikke tatt i bruk. Omregulert til bolig, vei, industriområdet. Tynning og veilinje.

Annet. Hvis det avkrysses for annet, skal begrunnelsen noteres i merknadsfeltet.


 

Fant du det du lette etter?