Til hovedinnhold

Skjemaveiledning for resultatkartlegging

3. Opplysninger om voksestedet

Post 27. Voksestedenes prosentandel av foryngelsesfeltet

Det legges opp til at hvert registrerte felt kan inndeles i inntil tre voksesteder (v1, v2 og v3). Dersom hele feltet er homogent slik at det ikke er nødvendig med noen oppdeling, velges avkrysningsboksen ”100 %” for voksestedsnummer 1 (v1). Dersom feltet inndeles i flere voksesteder skal det registreres hvor stor andelen det enkelte voksestedet utgjør i forhold til hele feltet. Uansett om feltet deles inn i en, to eller tre voksesteder skal summen alltid bli 100%.

Post 28. Bestandstreslag før hogst

Det skal bare krysses av for ett alternativ i hvert voksested. Dersom dette ikke passer for å beskrive den virkelige treslagssammensettingen i feltet, krysses det av i den boksen som nærmest beskriver situasjonen. Hvis ønskelig kan dette også beskrives i merknadsfeltet (nr 31).

Post 29. Bonitet etter H40-systemet

Boniteten angis i klassene 6-8, 11, 14, 17, 20, 23 og 26. Treslaget ble avmerket i forrige post (nr. 28).

Post 30. Vegetasjonstype

Veiledning finnes blant annet på hjemmesiden til Norsk institutt for bioøkonomi (nibio.no).

Fant du det du lette etter?