Til hovedinnhold

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Innhold på siden:

§ 10 Opplysningsplikt og kontroll

Den som søker om og mottar tilskudd plikter å gi opplysninger og levere dokumentasjon som er nødvendig for at Landbruksdirektoratet skal kunne forvalte ordningen.

Landbruksdirektoratet kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i vedtaket er oppfylt ved å be om de opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for kontrollen.

Fant du det du lette etter?