Til hovedinnhold

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Innhold på siden:

§ 9 Myndighet, administrasjon, dispensasjon og klage

Landbruksdirektoratet fatter vedtak om tildeling av tilskudd etter disse retningslinjene.

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra fastsatte frister. Vedtak kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter bestemmelsene i kap. VI i lov av 10. Februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Klagen skal sendes til Landbruksdirektoratet.

Fant du det du lette etter?