Til hovedinnhold

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Innhold på siden:

§ 11 Omgjøring og tilbakebetaling

Dersom tilskuddsmottaker som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i disse retningslinjene eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren.

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Fant du det du lette etter?