Om prisutjevningsordningen for melk 

Prisutjevningsordning for melk (PU) ble innført 1. juli 1997, sammen med endringer i øvrige ordninger i markedsordningen for melk. 

Prisutjevningsordningen for melk regulerer prisdifferensiering av melk som råvare til ulik anvendelse. Den gir også melkeprodusenter mulighet for å oppnå målpris på melk, uavhengig av hva melken brukes til og hvor produksjonen er lokalisert. 

I prisutjevningsordningen har enkelte produkter, eksempelvis drikkemelk, en avgift, mens andre melkeprodukter, som for eksempel modnet ost og tørrmelk, får tilskudd. 

Ordningen består av 

 • utjevning mellom melke- og biproduktanvendelser 
 • geografiutjevning 
 • konkurransefremmende tiltak 

Ordningen er selvfinansierende, det vil si at avgiftene som betales til ordningen finansierer tilskuddene. Utjevningen skjer etter rapportering til direktoratet, slik at meieriselskapene enten er netto avgiftspliktige eller tilskuddsberettigede. 

Følgende meieriselskaper er en del av ordningen:

 • Tine SA
 • Synnøve Finden AS
 • Q-Meieriene AS
 • Rørosmeieriet AS
 • Normilk AS
 • Valdresmeieriet AS
 • Arno Landman
 • Mondelez procurement Europe – norsk filial