Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg – kommentarer til regelverk

§ 3. Vilkår

§ 3

Tilskudd etter denne forskriften kan gis til foretak som har husdyr og leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg såfremt foretaket oppfyller grunnvilkår etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1341 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, og kan dokumentere at anlegget som mottar og behandler gjødselen produserer biogass. 

Foretaket må ha gjødslingsplan der dette gjelder, jf. forskrift om gjødslingsplanlegging. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Første ledd: Hvem kan få tilskudd   

Det er bare foretak som oppfyller grunnvilkårene i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket som kan motta tilskudd. Det er kommunen som vurderer om vilkårene er oppfylt i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd. Landbruksdirektoratet kan likevel ved behov vurdere dette selvstendig. I de tilfellene hvor søker ikke forut har søkt om produksjonstilskudd, må Landbruksdirektoratet prøve om grunnvilkårene er oppfylt.  

Andre ledd: Gjødslingsplan  

Foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon, skal ha gjødslingsplan. 

Fant du det du lette etter?