Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg – kommentarer til regelverk

§ 5. Søknad og utbetaling

§ 5

Foretak som søker tilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknad om tilskudd må være levert innen 20. februar året etter at leveringen av husdyrgjødselen har funnet sted. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsene  

Søknaden må være levert elektronisk via egen side i Altinn innen fastsatt frist i forskriften. Det ligger utfyllende informasjon om søknadsprosessen på nettsidene til Landbruksdirektoratet. Deretter vil Landbruksdirektoratet behandle søknaden og utbetale eventuelt tilskudd.

Fant du det du lette etter?