Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg – kommentarer til regelverk

§ 7. Opplysningsplikt og kontroll

§ 7

Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen. 

Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktig og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll hos foretaket. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Første ledd: Opplysningsplikt  

Den som søker tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen. Det betyr blant annet at søker skal fylle inn alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet med korrekte opplysninger.  

Andre ledd: Stedlig kontroll  

Ved stedlig kontroll hos foretaket, kan det være aktuelt for myndighetene blant annet å kontrollere lagring av gjødsla, gjødsellager, gjødslingsplan, og dokumentasjon av gjødselmengder og tørrstoffinnhold i gjødsla. Ved søknad etter unntaksregelen er det også nødvendig å kontrollere forutsetningen om at all gjødsla fra dyreslaget i den omsøkte perioden er levert til anlegget. 

Fant du det du lette etter?