Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 8. Avkorting

§ 8

Hele eller deler av tilskuddet kan avkortes dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad, rapportering eller på annen måte, som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet. Tilskuddet kan også avkortes ved brudd på annet regelverk for jordbruksvirksomhet. 

Kilde: Forskrift om tilskudd for husdyrgjødsel til biogassanlegg (lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsene  

Bestemmelsen om avkorting skal bli praktisert etter samme prinsipp som for produksjonstilskudd. Avkorting ved brudd på annet regelverk er blant annet aktuelt dersom Landbruksdirektoratet ved stedlig kontroll avdekker at gjødsellager ikke er tilfredsstillende. 

Fant du det du lette etter?