Til hovedinnhold

Rundskriv UTGÅTT

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – søkeveiledning

1. Viktige datoer

Åpning av søknadsskjema og søknadsfrist for tilskuddsåret 2020/2021

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020/2021 er 31. mai 2021. Søknad med alle vedlegg skal være levert innen denne fristen elektronisk via Altinn eller sendes i posten på papir. 

Dispensasjon fra søknadsfristen vil kun være aktuell i tilfeller der en spesiell, forbigående omstendighet utenfor søkers kontroll er årsaken til at søknaden ikke blir levert i tide. Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen må sendes til statsforvalteren i ditt reinbeiteområde innen 31. mai 2021. Ved akutt sykdom skal søknad sendes så snart det er mulig med hensyn til sykdommen. 

Den elektroniske søknaden om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag åpnes for levering den 19. april 2021. Søknadsskjema i PDF-format som kan leveres på papir er tilgjengelig fra 1. januar 2021. 

Selv om søknad om tilskudd kan endres frem til søknadsfristen, bør du kun gjøre dette i unntakstilfeller. Ikke send søknaden hvis du er usikker på om du må endre søknaden i etterkant. Endring av søknaden en eller flere ganger etter levering vil skape merarbeid for statsforvalteren og kan resultere i at vedtak om tilskudd blir feil, eller at tilskuddet blir utbetalt senere enn normalt. Du bør derfor vente med å sende søknaden til du er sikker på at opplysninger i søknaden er korrekte, og du har alle nødvendige vedlegg. 

Hvis søknaden leveres elektronisk, må den være sendt i Altinn innen kl 23:59 den 31. mai 2021. Hvis søknaden leveres på papir, må den være poststemplet senest 31. mai for å anses som levert innen fristen. Det er ikke tilstrekkelig å skrive 31. mai som dato i søknaden, hvis søknaden er poststemplet senere.

Etter 31. mai 2021 kan du ikke lenger endre søknaden eller ettersende vedlegg. Ved behandling av søknaden vil statsforvalteren se bort fra eventuelle opplysninger og vedlegg som er sendt etter fristen. Hvis du har fått dispensasjon og leverer søknad etter søknadsfristen, må du levere søknaden på papir.
 

Fant du det du lette etter?