Til hovedinnhold

Rundskriv UTGÅTT

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – søkeveiledning

2. Er alt på plass før du skal fylle ut og levere søknad?

NB! Før du fyller ut og leverer søknaden bør du ha satt deg inn i regelverket som berører deg og din siidaandel. Vilkårene for å få tilskudd til siidaandeler og tamreinlag er beskrevet i kapittel 4 i denne veiledningen.

Hvis du akkurat har fått etablert eller overdratt siidaandel og søker for første gang, kan det være lurt å ta kontakt med statsforvalteren i ditt reinbeiteområde for veiledning om utfylling av søknad om tilskudd, forståelsen av vilkårene for tilskudd og andre ting som du lurer på. Ta kontakt i god tid før søknadsfristen.

Viktig informasjon før du setter i gang:

  • Husk å begynne forberedelsene (sette seg inn i vilkårene, sjekke vedlegg mv) i god tid før søknadsfristen går ut.
  • Det er ønskelig at flest mulig leverer søknad elektronisk via Altinn. Du kan bare levere elektronisk søknad hvis du har levert elektronisk melding om reindrift. Hvis du leverer søknaden elektronisk, pass på at du har elektronisk ID som kan brukes til å logge inn via Altinn. Godkjent elektronisk ID er MinID, BankID, Buypass, Commfides og BankID på mobil.
  • Hvis du har levert melding om reindrift elektronisk og har behov for å endre meldingen etter at du har begynt å fylle ut søknad om tilskudd, må du være oppmerksom på at endringer i melding om reindrift fører til at søknad om tilskudd slettes. I slike tilfeller må du starte prosessen med å fylle ut søknad om tilskudd på nytt.
  • Hvis du leverer søknaden på papir, pass på at adressen til statsforvalteren i ditt reinbeiteområde er korrekt. Statsforvalterens kontaktopplysninger kan ha endret seg siden siste gang du søkte, som følge av sammenslåing av fylkesmannsembetene, endring av navn fra fylkesmann til statsforvalter eller av andre grunner. Vi fraråder å sende søknaden via e-post på grunn av personvern.
  • Hvis det er noe av regelverket for tilskudd til siidaandeler og tamreinlag som er uklart, ta kontakt med statsforvalteren i ditt reinbeiteområde i god tid før søknadsfristen for å få veiledning fra en saksbehandler.
  • Hvis siidaandelen er overført i løpet av driftsåret, skal søknad om tilskudd leveres av den som er registrert som siidaandelsleder 31. mars 2021 (slutten av driftsåret).
  • Husk at du skal søke om tilskudd på bakgrunn av reintall du hadde per 31. mars i tilskuddsåret. Du må derfor ha oversikt over antallet på denne datoen. Hvis det blir gjennomført offentlig kontrollert telling av rein i din siidaandel og det viser seg at ditt reintall var høyere enn det du har oppgitt, vil vedtaket om tilskudd kunne bli omgjort. Bevisst angivelse av for lavt reintall i den hensikt å få tilskudd er i tillegg forbundet med straffansvar.

Fant du det du lette etter?