Til hovedinnhold

Rundskriv UTGÅTT

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – søkeveiledning

Innhold på siden:

Oversikt over endringer

Endringer gjeldende fra 2021

Bestemmelsen i § 4 andre ledd bokstav e omfatter tilfeller der siidaens reintall per 31. mars i tilskuddsåret er over øvre reintall i bruksreglene, og der siidaen har vedtatt reintall per siidaandel etter reindriftsloven § 60 fjerde ledd. Bestemmelsen ble endret fra og med søknadsåret 2020/2021.

For at siidaandelen skal kunne få tilskudd etter den nye bestemmelsen, må følgende være oppfylt:

  • Siidaandelens reintall må være i samsvar med reintallet som er fastsatt for siidaandelen i godkjente bruksregler.
  • Summen av siidaandelenes fastsatt reintall må ikke overstige øvre reintall som er fastsatt for siidaen.

Dette medfører at hvis en siida har fastsatt reintall på siidaandelsnivå som overstiger øvre reintall i bruksreglene, vil ikke siidaandelene være tilskuddsberettiget selv om de holder seg under sitt individuelle reintall hvis siidaens reintall per 31. mars i tilskuddsåret er over fastsatt øvre reintall.

Fant du det du lette etter?