Til hovedinnhold

Rundskriv UTGÅTT

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – søkeveiledning

8. Klage og omgjøring av vedtak

Du kan klage på statsforvalterens vedtak

Hvis du mener at statsforvalterens vedtak om tilskudd er feil, har du mulighet til å klage på vedtaket. Merk at klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er kommet frem til deg. Det betyr at klagefristen løper fra den dagen du får svar på din søknad i Altinn, eller vedtak om tilskudd på papir blir levert til din postkasse.

Hvis du ønsker å klage på vedtaket, må du sende klagen til den statsforvalteren som fattet vedtaket. Klagen skal inneholde følgende:

  • hvilken endring i vedtaket du ønsker
  • hvorfor du mener at vedtaket er feil og hvorfor du ønsker endringen.

Statsforvalteren vil ta stilling til din klage og vurdere om de skal rette vedtaket i tråd med din klage eller opprettholde vedtaket. Hvis statsforvalteren tar din klage til følge, vil eventuelt resttilskudd bli utbetalt til deg. Hvis statsforvalteren opprettholder sitt vedtak, blir saken sendt til Landbruksdirektoratet for klagebehandling. Landbruksdirektoratets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Ditt vedtak om tilskudd kan bli omgjort

I enkelte tilfeller kan ditt vedtak om tilskudd bli omgjort. Dette skjer hvis statsforvalteren etter at søknad om tilskudd er behandlet oppdager nye omstendigheter i saken som tilsier at vedtaket må endres. Dette kan for eksempel være tilfelle der det gjennomføres offentlig kontrollert telling av rein i din siidaandel som viser at siidaandelen hadde høyere reintall enn det som du oppga i din melding om reindrift for tilskuddsåret.

Hvis statsforvalteren vurderer å omgjøre ditt vedtak om tilskudd, vil du først få forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16. Du har rett til å gi uttalelse til forhåndsvarselet innen en frist fastsatt av statsforvalteren før nytt vedtak treffes.

Fant du det du lette etter?