Til hovedinnhold

Rundskriv UTGÅTT

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – søkeveiledning

7. Utbetaling og vedtaksbrev

Alle som har fått søknaden sin behandlet innen normal tid får utbetalt tilskuddet sitt ved hovedutbetalingen 1. juli 2021. Hvis det gjøres ytterligere saksbehandling eller behandlingstiden blir lengre av andre grunner, utbetales tilskuddet etter hovedutbetalingen. Du vil da få vedtaksbrev og tilskudd utbetalt så snart søknaden er ferdigbehandlet.

Når du mottar tilskuddet ditt, mottar du samtidig et vedtaksbrev i meldingsboksen din i Altinn. Når du får dette brevet får du også en sms og/eller e-post om at vedtaksbrevet ligger i meldingsboksen din i Altinn.

Hvert år blir et utvalg av søknader om tilskudd tatt ut til kontroll hos statsforvalteren og Landbruksdirektoratet. Hvis din siidaandel/tamreinlag er blitt tatt ut til kontroll, vil du få beskjed om dette. I slike tilfeller kan det ta lengre tid før tilskuddet blir utbetalt.

Har du fått for mye utbetalt eller skylder du penger?

Hvis du ser at du har fått utbetalt for mye tilskudd må du ta kontakt med statsforvalteren og informere om dette. For mye utbetalt tilskudd vil bli krevet tilbake. Hvis du selv er skyld i at du har fått utbetalt for mye tilskudd, kan det i tillegg bli krevet forsinkelsesrente fra den datoen du mottok tilskuddet. Hvis du selv er skyld i at du har fått utbetalt for mye tilskudd og du ikke melder fra om feilen, kan tilskuddet ditt bli avkortet (redusert).

Hvis siidaandel eller tamreinlag skylder penger til reindriftsmyndighetene, kan det skyldige beløpet bli trukket fra tilskuddet før tilskuddet utbetales (motregnes). Dette kan for eksempel være krav på tvangsmulkt, tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd eller andre krav knyttet til siidaandelens/tamreinlagets drift. I statsforvalterens vedtak om tilskudd skal det være oppgitt hvilke krav som skal motregnes i tilskuddet, og hvor stort beløpet er. Hvis du ikke er enig i at du skylder penger eller størrelsen på det skyldige beløpet, må du ta kontakt med statsforvalteren. Du kan lese mer om motregning i Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk.

Fant du det du lette etter?