Til hovedinnhold

Tilskudd til drenering av jordbruksjord – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innledning

Denne veiledningen gir instrukser og retningslinjer for saksbehandling og kontroll av søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Søknadsskjema

Landbruksdirektoratet har utarbeidet digital løsning for søknad og saksbehandling. Det er obligatorisk for søker å bruke søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Kommunen skal oppfordre søkerne til i størst mulig grad om å benytte digitalt søknadsskjema. Landbruksdirektoratet har ikke utarbeidet papir-utgave eller PDF-versjon av søknadsskjemaet. For søkere som ikke har tilgang til digital løsning, kan saksbehandler registrere søknad på vegne av søker. Av hensyn til dokumentasjon av opplysninger i ettertid, bør kommunen få bekreftelse av søker, for eksempel per e-post, hvor søker bekrefter at han/hun har fått hjelp av saksbehandler til å fylle ut den aktuelle søknaden. Denne bekreftelsen bør saksbehandler laste opp som vedlegg til saken. Alternativt kan kommunen skrive ut søknaden, og be søker om å signere på denne. Kommunen bør laste opp denne bekreftelsen på saken i fagsystemet Agros.

Innsending av søknad

Den digitale søknaden sendes automatisk til den kommunen der dreneringsarealet ligger, bestemt av kommunenummeret for berørt landbrukseiendom. Søker kan sende inn én samlet søknad selv om tiltaket berører areal på flere landbrukseiendommer. Hvis tiltaket berører eiendommer i ulike kommuner, må søker sende inn én søknad per kommune.

Hørings- og fastsettelsesbrev

Landbruks- og matdepartementet informerte om tilskuddsordningen i høringsbrev og fastsettelsesbrev fra Landbruks- og matdepartementet da den ble innført i 2013. Disse dokumentene kan være nyttige kilder til tolkning av bestemmelsene i forskriften ved siden av informasjon i kommentarer til regelverket og i fagsystemet Agros.

Fant du det du lette etter?