Til hovedinnhold

Resultatkartlegging skog og miljø

Innhold på siden:

1. Hvem har ansvar for hva

Kartleggingen gjennomføres som en stikkprøvekontroll av skogbrukstiltak. Kontrollfelter trekkes ut tilfeldig. Fylkene har et fast antall prøveflater. Randomiseringen skjer ved at antall kontrollfelter i fylket (fast antall) deles på avvirket volum i fylket for det aktuelle året. Eksempelvis vil det i et fylke med 100 felter og en avvirkning på 1 000 000 m3, trekkes ut et kontrollfelt per 10 000 m3. Uttrekkingen starter i en tilfeldig kommune og på en tilfeldig skogeier registrert med avvirkning, 3 år forut for kontrollen, i skogfondsystemet. Ved denne utvalgsmetoden vil skogeiere med stor avvirkning ha større sannsynlighet for å bli trukket ut enn eiere med liten avvirkning.

Landbruksdirektoratet har hovedansvaret for at resultatkartleggingen gjennomføres og trekke ut de feltene som skal kartlegges, og kommunene har ansvaret for gjennomføringen av feltarbeidet og registreringene. Kartleggingen gjennomføres på felter, 3 år etter hogst. I de tilfeller der det er foretatt skogreisning skal resultatkartleggingen gjennomføres i påfølgende vekstsesong, uavhengig av når i sesongen plantingen ble gjennomført.

Fant du det du lette etter?