Til hovedinnhold

Resultatkartlegging skog og miljø

Innhold på siden:

Innledning

Om resultatkartleggingen

Kartleggingen skal gi en status på nasjonalt nivå, og være grunnlag for å vurdere om regelverk og virkemidler i skogpolitikken fungerer etter hensikten.

De miljømål aktivitetene skal kontrolleres opp mot, er de bestemmelser som er gitt i regelverket, blant annet i forskrift om bærekraftig skogbruk, for å ivareta hensynet til biologisk mangfold, kulturminner, landskap og friluftsliv.

Kartleggingen gir et godt grunnlag for å vurdere i hvilken grad det blir tatt hensyn til miljøverdier ved ulike skogbrukstiltak.

Videre vil resultatene gi en indikasjon på i hvilken grad investeringene i etablering av y skog etter hogst er tilstrekkelig for å oppfylle målene i lovverket.

Fant du det du lette etter?