Til hovedinnhold

Resultatkartlegging skog og miljø

Innhold på siden:

2. Viktige datoer

Tidspunkt for kartlegging

Skogeierne bør få rimelig tid til å utføre foryngelsen av hogstfeltene. Derfor gjennomføres resultatkartlegging tre år etter at hogst er gjennomført.

I de tilfeller der det er foretatt skogreising skal resultatkartleggingen gjennomføres i påfølgende vekstsesong, uavhengig av når i sesongen plantingen ble gjennomført.

Fant du det du lette etter?