Til hovedinnhold

Godkjenning av vedtak - ØKS

Innhold på siden:

Saksbehandling og godkjenning av vedtak i ØKS

En skogeier kan søke om tilskudd til en rekke skogbrukstiltak, og kommunen er førsteinnstans for de fleste ordningene. Søknad fremmes av skogeier enten elektronisk via «Skogfond på nett» fra Landbruksdirektoratets hjemmeside eller på papirskjema til kommunen. Dersom en skogeier søker på papirskjema, registreres søknadsopplysningene inn i ØKS av saksbehandler.

Godkjenning av et vedtak gjøres etter at saksbehandler først har kontrollert opplysningene og dokumentasjonen i saken, og vurdert om en søknad skal godkjennes eller avslås. Saksbehandler skal deretter skrive en nærmere begrunnelse for vedtaket. I saker der saksbehandler gjør endringer i søknadsopplysningene som har betydning for hvor mye tilskudd som kommer til godkjenning, skal saksbehandler utdype dette i vedtaksteksten. Begrunnelsen skal tjene som forklaring for søker og skal gjøre det enklere for søker å vurdere om han bør klage på vedtaket eller ikke. 

Når saksbehandlers innstilling er klar sendes vedtaket til godkjenning.

Fant du det du lette etter?