Til hovedinnhold

RÅK-tilskudd – søkeveiledning

Innhold på siden:

1. Hva er RÅK-tilskudd?

Formålet med ordningen er å kompensere for prisforskjeller på jordbruksråvarer mellom Norge og utlandet, slik at næringsmiddelindustrien i Norge kan produsere og omsette industrielt bearbeidede jordbruksvarer basert på norskproduserte jordbruksråvarer, se forskriften § 1. Dette kalles for råvarepriskompensasjon og forkortes «RÅK». Ferdigvarene som omfattes av ordningen omtales som RÅK-varer.  

RÅK-tilskudd gis i form av prisnedskrivning (PNS) av de råvarene som benyttes i produksjonen av RÅK-varer. Satsene fastsettes på grunnlag av differansen mellom norsk pris og verdensmarkedspris inkludert tollsats, på de råvarene ordningen omfatter.   

Bevilgningen til RÅK-tilskudd avtales i jordbruksforhandlingene, og vedtas av Stortinget.  

Fant du det du lette etter?