Til hovedinnhold

RÅK-tilskudd – søkeveiledning

5. Hva gjør jeg hvis resepten endrer seg?

En godkjent resept må oppdateres fortløpende når det gjøres endringer i det tilskuddsberettigede råvareforbruket, fakturabetegnelsen eller varenummeret i tolltariffen. Enhver endring skal meldes inn som en oppdatert resept, slik at resepten samsvarer med de faktiske forhold. Det er søkers ansvar at reseptene til enhver tid samsvarer med råvareforbruket i produksjonen. Ved endringer av ikke-tilskuddsberettigede råvarer holder det at resepten oppdateres ved årlig gjennomgang i desember. 

For å endre resepten gjør du følgende:

  1. Logg inn i søknadssystemet
  2. Finn aktuell resept, under «Tilskudd» og «Resepter»
  3. Klikk på «Søk om endring»
  4. Registrer endringene i resepten

Reseptnummeret vil være det samme. Det er også mulig å stoppe en resept som ikke skal benyttes lenger.

Årlig gjennomgang av godkjente resepter 

Hvert år i desember mottar du et varsel i søknadssystemet om å foreta en gjennomgang av alle godkjente resepter. Reseptene deres vil da vises i fanen «Forny resepter». Da må du kontrollere at råvareforbruket er korrekt, også det råvareforbruket som ikke er tilskuddsberettiget. I tillegg må du bekrefte at ferdigvaren fortsatt har det varenummeret du har oppgitt i resepten.  

Du skal selv fornye, stoppe og endre reseptene i søknadssystemet.

Dersom du ikke gjennomfører gjennomgangen av reseptene innen fristen vil ikke reseptene lenger være gyldige, og du vil ikke kunne motta tilskudd.  

Fant du det du lette etter?