Til hovedinnhold

RÅK-tilskudd – søkeveiledning

Innhold på siden:

3. Hva må jeg ha tilgjengelig før jeg kan søke?

Før du kan søke om godkjenning av en resept på vegne av foretaket, må du ha oppdatert informasjon om produksjonen. Du må vite hvilke råvarer som benyttes og hvor mye råvare som brukes i produksjonen av 100 kilo ferdigvare.  

Foretaket er selv ansvarlig for å oppgi korrekt varenummer på ferdigvaren det skal søkes tilskudd for produksjon av. Vi anbefaler at foretaket søker om en bindende klassifiseringsuttalelse (BKU), dersom dere er usikre på hvilket varenummer som er riktig for den aktuelle ferdigvaren. Landbruksdirektoratet kan be om at tilskuddsmottaker fremskaffer en BKU fra Tolletaten for det aktuelle produktet det søkes tilskudd for.  

Når du skal søke på vegne av foretaket må du være tildelt rollen «Primærnæring og næringsmidler» i Altinn. Hvis du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsmyndighet i ditt foretak til å delegere den til deg. Hvis du har problemer med å få tildelt riktig rolle, må du kontakte Altinn for å få hjelp med dette. 

Fant du det du lette etter?