Til hovedinnhold

RÅK-tilskudd – søkeveiledning

Innhold på siden:

Innledning

I denne veiledningen gir Landbruksdirektoratet utfyllende informasjon om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer. Slike bearbeidede jordbruksvarer kalles ofte for RÅK-varer og korttittelen til forskriften som regulerer ordningen er RÅK-tilskuddsforskriften

Bedrifter som søker om RÅK-tilskudd, er ansvarlig for å sette seg inn i regelverket før de søker. Denne veiledningen inneholder utfyllende informasjon til forskriften, men er likevel ikke uttømmende for alle forhold. Dersom noe er uklart kan spørsmål rettes til Seksjon Næringsmiddelindustri i Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen. 

Oversikt over endringer

Veilederen er oppdatert, og har fått referansenummer den 31. januar 2022:

I punkt 2.2.1 finnes nå oppdatert informasjon om råvarer det er gitt samtykke til etter IB-forskriften. Råvarelisten i avsnitt 4.1 er oppdatert. I avsnitt 2.2 er det nå presisert at importerte råvarer som er bearbeidet i Norge ikke er tilskuddsberettiget. Det er også gjort enkelte språklige endringer.

Fant du det du lette etter?